Vzdelávací kurz pre stredoškolákov CATIA V5

08.07.2016

Fakulta špeciálnej techniky pripravila počas letných prázdnin od 4.7. do 8. 7. 2016  vzdelávací kurz  3D CAD systém CATIA V5 určený pre študentov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl. Cieľom kurzu bolo podnietiť stredoškolákov, aby sa naučili používať počítačové softwéry a systémy, ktoré sú žiadané v technických profesiách a tiež prebudiť ich záujem o vysokoškolské štúdium technického zamerania. Ponuku vzdelávacieho kurzu využilo 13 stredoškolákov a 1stredoškolský učiteľ technických predmetov, pričom 12 študentov pricestovalo na týždenný vzdelávací kurz z Českej republiky  zo Zlína. Študenti boli ubytovaní v Študentskom domove v Záblatí, a tak mali možnosť nielen vzdelávania, ale aj aktívneho využitia voľného času a tiež spoznávania nášho mesta. Kurz slávnostne ukončil doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. poverený výkonom funkcie dekana FŠT, ktorý vyzdvihol aktívny záujem študentov počas konania kurzu a na záver im zablahoželal a odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica