Vzdelávací kurz pre stredoškolákov CATIA V5

Fakulta špeciálnej techniky pripravila počas letných prázdnin od 4.7. do 8. 7. 2016  vzdelávací kurz  3D CAD systém CATIA V5 určený pre študentov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl. Cieľom kurzu bolo podnietiť stredoškolákov, aby sa naučili používať počítačové softwéry a systémy, ktoré sú žiadané v technických profesiách a tiež prebudiť ich záujem o vysokoškolské štúdium technického zamerania. Ponuku vzdelávacieho kurzu využilo 13 stredoškolákov a 1stredoškolský učiteľ technických predmetov, pričom 12 študentov pricestovalo na týždenný vzdelávací kurz z Českej republiky  zo Zlína. Študenti boli ubytovaní v Študentskom domove v Záblatí, a tak mali možnosť nielen vzdelávania, ale aj aktívneho využitia voľného času a tiež spoznávania nášho mesta. Kurz slávnostne ukončil doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. poverený výkonom funkcie dekana FŠT, ktorý vyzdvihol aktívny záujem študentov počas konania kurzu a na záver im zablahoželal a odovzdal osvedčenie o absolvovaní kurzu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica