Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015

21.03.2014

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2015, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2015 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2014.

 Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA:

do 30. 4. 2014 do 14.00 hod.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica