Výzva na predkladanie žiadostí - štipendiá

05.09.2013

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1-3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie ziadostí: 15. 10. 2013
  • Výber štipendistov: koniec novembra/december

  O štipendium sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VS, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied. Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-   bratislave-a-v-regionoch). Dovoľujeme si Vás požiadať o rozšírenie tejto informácie medzi prípadných záujemcov o tento program.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica