Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku

21.01.2013

Aktuálne je otvorená výzva na predkladanie Žiadostí o Štipendium Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz nemeckého jazyka v Rakúsku. Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2013
  • Výber štipendistov: koniec apríla
  • Trvanie letného jazykového kurzu: 3-4 týždne (júl/august, presný termín a ďalšie informácie budú oznámené štipendistom po schválení štipendia)

Riadiace grémium Akcie určuje každý rok iný odbor, z ktorého sa môžu uchádzači hlásiť a pre rok 2013 sú to technické vedy. O štipendium sa môžu uchádzať študenti a doktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

Okrem týchto štipendií je možné podať si k uzávierke 15. 3. 2013 žiadosť aj v kategóriách Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov, Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov a Štipendiá Akcie pre diplomantov.

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1-3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie, pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 6 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica