Výstava neziskových organizácií „Život nie je zebra“

30.04.2015

Projekt Život nie je zebra je nový projekt realizovaný Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne, na ktorom spolupracovali ich študenti s odbornou garanciou svojich pedagógov. Vytvorili tak priestor pre cezhraničnú spoluprácu univerzít, neziskových organizácií i verejnosti.

Koncepcia projektu je zameraná na prípravu, propagáciu a realizáciu dvojtýždňovej výstavy neziskových organizácií. Projekt je spájaný nielen so samotnou výstavou, ale hlavne s celou radou workshopov a sprievodných podujatí pre širokú, ako aj odbornú verejnosť. Neziskové organizácie trenčianskeho regiónu tak dostávajú unikátnu príležitosť predstaviť svoju činnosť širokej verejnosti a tým zvýrazniť a poukázať na dôležitosť neziskového sektora v spoločnosti.

Medzi hlavné podujatia patril workshop spojený s vernisážou na Krajskom úrade v Trenčíne, kde sa hosťom predstavili české i slovenské neštátne  neziskové organizácie, ktoré sa zapojili do projektu.

Podujatie pokračovalo na Mierovom námestí, kde sa predstavili neziskové organizácie hlavne z Trenčianskeho samosprávneho kraja, prezentovali kľúčové prvky svojich činností, aktivít, ale aj konkrétne výrobky produkované napríklad chránenými dielňami.

,,Názov projektu je príznačný problematike – lebo život nie je ani zďaleka čiernobiely, je však potreba pomáhať tam, kam ešte žiara farieb nedosiahla“ poznamenali študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov za projekt Život nie je zebra.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica