Vysokoškoláci, využite šancu súťažiť!

27.03.2014

Do 12. apríla 2014 mate stále možnosť ukázať, že ste šikovní a kreatívni! Zapojte sa do súťaže Nauč ma rozumieť vede a traja z vás získajú najmodernejší tablet.

Predmetom súťaže je vytvoriť video (hrane, animovane, dokumentárne alebo kombinovane) v odporúčanej maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré ma vtipne, pútavo a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony ovplyvňujúce náš život. Úlohou vysokoškolákov je nápaditým spôsobom  vysvetliť ktorúkoľvek oblasť vedy. Vyber cieľového ročníka základnej školy je ľubovoľný. Najlepšie videa môžu učitelia využiť ako učebnú pomôcku na prírodovedných predmetoch. 

Do súťaže môže každý vysokoškolák poslať maximálne jedno audiovizuálne dielo - video. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet.

Súťaž je podporovaná v rámci operačného programu Výskum a vývoj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prace na CD spolu s prihlasovacím formulárom môžu vysokoškoláci posielať  na poštovú adresu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU, Odbor informovania a publicity, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava. Obálku je potrebne označiť heslom: Súťaž – Nauč ma rozumieť vede. Výsledky súťaže budú zverejnene na internetovej stránke agentúry www.asfeu.sk v priebehu mája 2014. Otázky k súťaži je možné zaslať na sutaz@asfeu.sk.

Štatút a prihlasovací formulár je k dispozícii na stiahnutie tu: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/asfeu-vyhlasuje-sutaz-pre-studentov-vysokych-skol-nauc-ma-rozumiet-vede/

Tešíme sa na zaujímavé videa

Odbor informovania a publicity ASFEU
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU
Hanulova 5/B
Bratislava
www.asfeu.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica