Vysokoškoláci do praxe

01.10.2013

Úvodný deň kampane Národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. Projekt je určený na podporu uplatniteľnosti študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na trhu práce, formou aktívnej praxe vo vybraných podnikoch už počas štúdia.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica