Vysokoškoláci do praxe - ponuky praxe pre študentov

18.12.2013

Národný projekt  „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  a na jeho realizáciu je alokovaných  17,072 mil. EUR v rámci operačného programu Vzdelávanie a jeho časti Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov. Do projektu budú zapojení študenti v krátkodobých exkurziách až po dlhodobé pobyty vo formách vzdelávania priamo v podmienkach praxe – v podnikoch či firmách. Študenti počas tohto obdobia spracujú konkrétne odborné témy. Zároveň sa vytvoria aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktoré priblížia prostredie vysokých škôl podmienkam praxe. Projekt bude realizovaný v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Ponuky praxe pre študentov TnUAD:
http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/prihlaska-studenta-na-prax/#tnuad

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica