Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR (ŠRVŠ)

14.02.2013

Voľby prebehli na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD – 12.02.2013 od 08:00 do 16:15.

Volieb sa zúčastnilo 195 študentov. Vydaných lístkov bolo 195ks . Odovzdaných lístkov bolo 195ks  z toho 195ks  platných.

 

Voľby  do ŠRVŠ dopadli nasledovne:

  1. Dominika Bardáčová       55 hlasov
  2. Eva Gagový                     40 hlasov
  3. Anna Grečicová               35 hlasov
  4. Bc. Lukáš Raník              67 hlasov
  5. Ing. Miloš Zajac               71 hlasov

Vo voľbách úspešne kandidovali kandidáti:

  • Bc. Lukáš Raník z FPT s počtom hlasov 67 ks.
  • Ing. Miloš Zajac z FŠT s počtom hlasov 71 ks.

Na správny priebeh volieb dohliadala 3 členná komisia zložená:
Predseda: Petra Rendková (katedra politológie)
Ondrej Pilch (fakulta špeciálnej techniky )
Lukáš Smilka (fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)

 

Volebné lístky a zápisnica možná k nahliadnutiu u tajomníčky AS.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica