Výsledky volieb do ŠRVŠ

12.12.2014

Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ)

 

Voľby prebehli na všetkých fakultách a súčastiach TnUAD – 03.12.2014 od 08:00 do 16:15.

Volieb sa zúčastnilo 219 študentov. Vydaných lístkov bolo 219 ks . Odovzdaných lístkov bolo 219 ks  z toho 219 ks  platných.

Voľby  do ŠRVŠ dopadli nasledovne:

Ing. Lukáš Raník                       80 hlasov

Bc. Miroslava Andrášová           76 hlasov

Martina Balajová                           56 hlasov

Bc. Lukas Polanský                       43 hlasov

Bc. Patrik Straňák                         37 hlasov

Bc. Adriana Martošová                   36 hlasov

 

Vo voľbách úspešne kandidovali kandidáti:

Ing. Lukáš Raník z FPT s počtom hlasov 80 ks.

Bc. Miroslava Andrášová zo FSEV s počtom hlasov 76 ks.

 

Na správny priebeh volieb dohliadala 3 členná komisia zložená:

Predseda: Bc. Petra Rendková (katedra politológie)

Michaela Krajňaková (fakulta zdravotníctva )

Bc. Anna Gerčicová (fakulta sociálno-ekonomických vzťahov)

 

Volebné lístky a zápisnica možná k nahliadnutiu u tajomníčky AS TnUAD. 

 

Bc. Petra Rendková, predseda volebnej komisie

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica