Výročie oslobodenia Trenčína

18.04.2018

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa podieľala na oslavách 73. výročia oslobodenia mesta Trenčín účasťou prorektora pre stratégiu a rozvoj doc. Ing. Petra Liptáka, CSc. v zastúpení rektora Trenčianskej univerzity doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. na kladení vencov na hroby padlých vojakov pri Pamätníku umučených na Brezine. Vo vystúpeniach rečníkov bol pripomenutý odkaz výročia oslobodenia mesta Trenčín pre súčasnosť a budúce generácie. Zároveň touto účasťou bola potvrdená dobrá spolupráca Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Trenčín, Veliteľom posádky Trenčín, Zväzom protifašistických bojovníkov či Jednotou dôchodcov na Slovensku v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica