Vyhodnotenie súťaže o cenu rektora 2013

11.07.2013

Rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v januári 2013 vyhlásil Súťaž o cenu rektora TnUAD 2013 v 4 súťažných kategóriách, do ktorej sa študenti mohli zapojiť sami, alebo ich mohli navrhnúť ich pedagógovia.

Po zasadnutí vyhodnocovacej komisie Vám predstavujeme víťazov:

V prvej súťažnej kategórii o cenu rektora za najlepší nápad zameraný na skvalitnenie a spríjemnenie života študentov získava Bc. Miroslava Kadlečíková za najlepší projekt zameraný na skvalitnenie a spríjemnenie štúdia na Fakulte špeciálnej techniky.

Druhú súťažnú kategóriu o cenu rektora pre najlepších študentov doktorandských študijných programov vyhráva za výnimočnú publikačnú činnosť v doktorandskom študijnom programe doktorand z Fakulty priemyselných technológií v Púchove Ing. Karol Kováč.

Tretiu súťažnú kategóriu o cenu rektora pre najlepších študentov bakalárskych, inžinierskych a magisterských študijných programov vyhráva študent Luboš Jurovatý.

V štvrtej súťažnej kategórii o cena rektora za významnú umeleckú tvorivú činnosť vyhráva Bc. Filip Ferianec za namaľovanie obrazu Alexandra Dubčeka.

Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční 23. 09. 2013 o 10:00 v Posádkovom klube Trenčín na otvorení nového akademického roka. Prosíme účastníkov, aby si prišli prevziať ceny.

Tešíme sa z množstva projektov hlavne v prvej a štvrtej súťažnej kategórii a ďakujeme všetkým aktívnym študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorí sa zapojili do súťaže a v druhej a tretej kategórii reprezentujú našu univerzitu svojimi výsledkami. Ubezpečujeme Vás, že aj napriek tomu, že ste nevyhrali, Vaše pripomienky a nápady sa pokúsime v blízkej dobe zrealizovať.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica