Vyhodnotenie Literárnej súťaže

30.11.2018

Po minuloročnom úspechu zorganizovala Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne opäť literárnu súťaž pre stredné školy. Študenti si mohli vybrať  jednu z tém :“ Chcem vám povedať“  alebo  „Svet je to najlepšie miesto kam sa narodiť(?)“ Do súťaže sa zapojilo 22  študentov  z celého Slovenska a odborná porota v zložení Mgr. Mária Rehušová, riaditeľka Univerzitnej knižnice, PhDr. Elena Delgadová, Katedra jazykov TnUAD, Mgr. Petra Rendková, doktorandka Katedry politológie a Ing. Peter Franko, vedúci CIT mala pri výbere víťazov ťažkú úlohu, pretože práce študentov boli štylisticky i obsahovo na veľmi vysokej úrovni. 

Dňa 28. novembra 2018 sa konalo v Študentskom centre slávnostné vyhodnotenie, na ktorom sa zúčastnila zástupkyňa za Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pani Jana Muchová, študenti stredných škôl, ich pedagógovia i rodičia. Podujatie otvoril svojim príhovorom prorektor doc. Ing. Peter Lipták, CSc., ktorý informoval aj o možnosti štúdia na Trenčianskej univerzite. Podujatím sprevádzala pani Zuzana Starostová, ktorá čítala úryvky víťazných prác.

Nakoľko práce dosahovali vysokú úroveň, porota bola pri udeľovaní cien štedrá a udelila 2 tretie, 2 druhé a 2 prvé miesta.

Na 3. mieste sa umiestnila  Laura Púčeková, študentka Strednej odbornej školy v Trenčíne a Tereza Fislová, študentka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Na 2. mieste sa umiestnila Veronika Kružíková, študentka Dopravnej akadémie v Trenčíne

a Marcela Muránska, študentka Strednej umeleckej školy v Trenčíne.

Na 1. mieste sa umiestnila Alžbeta Fislová a Magdaléna Kippelová, obe študentky Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.

Práca študentky Alžbety Fislovej bola postúpená aj do súťaže, ktorú organizuje Ministerstvo obrany SR .

Všetkým zúčastneným ďakujeme za príspevky aj organizáciu, víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník, o ktorý študenti prejavili veľký záujem.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica