Vyhlasujeme voľby do Študentskej rady vysokých škôl!

04.10.2021

Hľadáme zástupcu do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť Akademickej obce Trenčianskej univerzity.

Návrhy na kandidáta do ŠRVŠ môžu študenti zasielať predsedovi volebnej komisie na adresu: roman.smirnov@student.tnuni.sk.

Prijímanie návrhov prebieha do 12. októbra 2021.

 

Základné údaje o navrhovanej osobe:

Meno a priezvisko, tituly:

Kontaktné údaje (mailová adresa):

Študent fakulty/CUP (uviesť názov):

Ročník štúdia:

 

Viac info na Vyhlásenia voľby do ŠRVŠ za študentskú časť Akademickej obce TnUAD

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica