Vyhlásenie AS k aktuálnemu vývoju legislatívnych zmien

https://www.freepik.com/photos/business'>Business photo created by yanalya - www.freepik.com

29.03.2021

Akademický senát TnUAD so znepokojením sleduje proces úprav legislatívnych noriem, ktoré ohrozujú základné akademické slobody, autonómnosť a samosprávnosť vysokých škôl v Slovenskej republike. Tieto návrhy posúvajú vysokoškolské prostredie pred rok 1989 nielen svojim obsahom i zámerom, ale aj aktuálnym spôsobom komunikácie ich tvorcov so zástupcami akademických reprezentácií.

Akademický senát TnUAD zásadne odmieta všetky neadekvátne zásahy do vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike a rovnako aj nedôstojný spôsob komunikácie v tejto veci. Zároveň vyjadruje plnú pripravenosť podporiť všetky idey a návrhy, ktoré budú vecným a pozitívnym prínosom v riešení súčasnej situácie.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bude vždy verne a svedomito hájiť a dodržiavať princípy slobody a demokracie, a tak so cťou napĺňať odkaz Alexandra Dubčeka.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica