Výberové konania - FSEV

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konania, ktoré si môžete prečítať v pripojených dokumentoch nižšie.

V Trenčíne dňa 24. 10. 2012

doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
dekan  FSEV             

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica