Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

28.03.2023

Všetko najlepšie, kolegyne a kolegovia!

Dnešný deň je spojený s menom učiteľa národov. Dovoľte mi, aby som Vám aj touto cestou vyjadril úctu a vďaku za každodennú náročnú prácu, ktorá si naozaj vyžaduje celého človeka. Nie nadarmo sa hovorí, že učiteľ je poslanie, nie povolanie.

Myšlienky Jána Ámosa Komenského sú pre mnohých inšpiráciou dodnes. A tento mi najviac pripomína aj učiteľský život na našej univerzite. Ďakujem, že denne prispievate k jej rozvoju a rozvoju študentov, ktorí k nám chodia hľadať perspektívu pre svoju budúcnosť.

Ďakujem nielen mojim univerzitným pedagogickým kolegom, ale aj všetkým pedagógom v našom meste a kraji, ktorí sa snažia, aby naše deti, žiaci a študenti boli viac ako priemer. Cesta za poznaním závisí od dobrých učiteľov. Ďakujem každému, kto ním je!

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov!

Jozef Habánik

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica