Voľby rektora 2017

27.01.2017

UZNESENIE

Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

k bodu 8 z RZ AS TnUAD dňa 23. 11. 2016

Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na svojom zasadnutí dňa 23. 11. 2016 v súlade s paragrafom 9 ods. 1, písm. c) a paragrafom 10 ods. 4 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s čl. 8 ods. 2 Štatútu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 007-02 ako aj s vnútorným predpisom 5-U-014 „Zásady volieb kandidáta na rektora TnUAD“ čl. 1 ods. 2

v y h l a s u j e

voľby kandidáta na rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

podľa schváleného

harmonogramu prípravy a vykonania volieb kandidáta na rektora TnUAD.

 

Zverejnené dňa: 13.12.2016

Posledná úprava dňa: 27.01.2017

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica