Voľby do študentskej časti Akademického senátu

Hľadáme zástupcu do študentskej časti Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Návrhy na kandidáta za člena Akademického senátu za CUP môžu študenti zasielať predsedovi volebnej komisie na adresu: roman.smirnov@student.tnuni.sk.

 

Prijímanie návrhov prebieha do 8. novembra 2021.

 

Základné údaje o navrhovanej osobe:

Meno a priezvisko, tituly:

Kontaktné údaje (mailová adresa):

Ročník štúdia kandidáta na CUP:

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TnUAD za CUP

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica