Voľby do Akademického senátu Trenčianskej univerzity (27. - 30. október)

23.10.2023

Voľby do Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pre nové funkčné obdobie od 06. 11. 2023 do 05. 11. 2027.

Kandidáti na členov Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Voľby sa uskutočnia v dňoch 27. 10. 2023 a 30. 10. 2023, online, prostredníctvom MS Teams s využitím aplikácie MS Forms.

Bližšie informácie sú uvádzané na webových stránkach jednotlivých súčastí TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica