VII. Trenčiansky ošetrovateľský deň

11.02.2013

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

Fakultná nemocnica Trenčín

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek

Predpokladaný dátum konania: 06. 11. 2013

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti ošetrovateľstva

Publikačný výstup: zborník príspevkov z konferencie

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
(tel: 032/7400608, e-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica