Vieme toho o vesmíre veľa alebo málo?

05.11.2019

Pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Jozefa Habánika sa uskutočnili dňa 26. 10. 2019 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Dni Maximiliána Hella 2019.

          Jedná sa už o 9. ročník úspešnej akcie a tohtoročný cyklus prednášok sa niesol v znamení vesmíru, jeho poznania či nepoznania, možností života vo vesmíre či smerovania modernej fyziky.

Sobotňajšie popoludnie otvoril prorektor pre stratégiu a rozvoj Peter Lipták, ktorý zdôraznil význam odkazu vedca  Maximiliána Hella pre súčasnosť a budúcnosť. Maximilián Hell bol náš rodák – narodil sa v Štiavnických Baniach a určitú časť života prežil aj v Trenčíne.

           Nadšencov vesmíru zaujala problematika možného života na Marse, zaujímalo ich, či sme vo vesmíre sami, či  sme na začiatku poznania z pohľadu modernej fyziky, ale aj  problematika čiernych dier, či vesmíru z inej perspektívy. Na otázky im ochotne odpovedali prednášajúci jadrový fyzik Jozef Masarik, astrofyzik Jiří Grygar a Andrej Gendiar zo Slovenskej akadémie vied.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica