VICE VERSA

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou a Spolkom lekárov Trenčín organizovala dňa 22. februára 2017 vo Fakultnej nemocnici Trenčín už desiaty ročník vedeckej pracovnej schôdze s názvom „VICE VERSA“.

Ako už názov vedeckej schôdze v preklade hovorí – obrátene, resp. naopak, sestry prednášali svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. V rámci podujatia odznelo 5 prednášok, z ktorých 3 prezentovali absolventky Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na témy kvality života pacientov s ochorením myastenia gravis, aspektov života pacientov s diagnózou ulcus cruris venosum a potenciálu reprodukovanej hudby počas operačného výkonu v rámci jednodňovej chirurgie. Neodeliteľnou súčasťou vedeckej schôdze boli aj prezentácie MUDr. Mariána Kaščáka, PhD. a PhDr. Kataríny Gerlichovej, PhD., ktorí dané podujatie súčasne aj moderovali.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica