VI. Chyby a omyly v mamodiagnostike

11.02.2013

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

Rádiologická klinika, s.r.o.

SIEMENS

Dátum konania: 11.12.2013

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mamodiagnostiky

Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.
(tel: 032/7400611, e-mail: jana.slobodnikova@tnuni.sk)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica