Vernisáž študentov Fakulty priemyselných technológií

15.12.2015

V piatok 11.decembra 2015 sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského  uskutočnila slávnostná vernisáž projektu študentov Oddelenia priemyselného dizajnu Katedry materiálového inžinierstva Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne s názvom „Duša slovanská“, ktorá predstavuje prierez súčasnej tvorby mladých začínajúcich dizajnérov v rámci konceptu ateliéru Textilnej technológie a návrhárstva. Výstava umožňuje nahliadnuť do procesu tvorby modelu od prvotnej inšpirácie k reálnym artefaktom. Tematicky je výstava zameraná hlavne na pretransformovanie tradičného, zakoreneného lokálneho kultúrneho prvku do súčasného kontextu, s dôrazom na detail alebo s použitím tradičných textilných techník ako aj súčasných technológií.

Na slávnostnej vernisáži sa k študentom a  prítomným hosťom prihovoril doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. – rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorý vyzdvihol kreativitu a umeleckú invenciu našich študentov, ktorí vďaka projektom ako je „Duša slovanská“  prezentujú univerzitu a zároveň si hľadajú vlastnú cestu umeleckého prejavu. Odborným garantom výstavy je prof. Ing.Pavol Lizák, PhD. a kurátorkou PhDr. Danica Lovišková. Výstava potrvá do 31.januára 2016. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica