Vernisáž Mladý textilný dizajn

23.05.2017

V Púchove sa dňa 22. mája konala vernisáž výstavy Mladý textilný dizajn, spojená s módnou prehliadkou študentov študijného programu textilná technológia a návrhárstvo Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Výstava prác študentov prezentuje výsledky projektov posledných študijných semestrov. Naznačuje smerovanie a prelínanie imaginácie, myšlienok a tvorivých aktivít s remeselno – technologickým spracovaním a otvára širší priestor pre vyjadrenie jednotlivých aspektov vnímania problematiky textilných technológií v dizajne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica