Verejné vypočutie uchádzačov na dekana Fakulty zdravotníctva

22.05.2023

V pondelok 22. mája 2023 sa uskutočnilo verejné vypočutie uchádzačov na obsadenie funkcie dekana Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Prihláseným kandidátom bola doc. PhDr. Iveta Matišáková, PhD., ktorá túto pozíciu zastáva od roku 2015.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica