Verejné vypočutie kandidáta na člena Správnej rady TnUAD (17. júna 2024)

Verejné vypočutie

kandidáta na člena Správnej rady TnUAD

pondelok, 17. júna 2024 o 10:00 hod.

Konferenčné centrum TnUAD, budova B

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica