Veľkonočné sviatky

28.03.2013

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody prajem nášmu kolektívu pedagógov, zamestnancom, študentom a partnerom.

S pozdravom

                                                        doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.





AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica