Vedecko odborný seminár na Katedre politológie

02.02.2018

Začiatok februára sme na Katedre politológie Trenčianskej univerzity otvorili vedecko odborným seminárom pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, na ústrednú tému Aktuálne otázky európskej politiky.

Téma Európskej únie priniesla možnosť na diskusiu o európskych problémoch i možných riešeniach. Seminár otvoril doc. PaeDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. a účastníkov príhovorom privítal doc. Ing. Pavol Hrivík, Csc., ktorý sa venuje európskej politike. Práve docent Hrivík pripomenul, že podujatie je akási prvá lastovička pre vstup do vedeckého života nových doktorandov Katedry politológie. Tiež priblížil problémy Európskej únie a špecifikoval, že ani tak nie je dôležitá skutočnosť či Európska únia áno alebo nie, ale skôr, že občania si musia Európsku úniu formovať a určovať si, ako by mala vyzerať.

Svoje príspevky na seminári prezentovali prví doktorandi katedry: Mgr. Martina Novotná, Mgr. Petra Rendková, Mgr. Richard Klimaček a Mgr. Tibor Môcik. Na záver seminára docent Lincényi prezentoval výskum o Európskej únii v Slovenských masmédiách. 

 

Príspevky vedecko-odborného seminára:

Mgr. Richard Klimaček

POČIATKY DEMOKRATICKÉHO DEFICITU V EURÓPSKEJ ÚNII

Mgr. Martina Novotná

ANALÝZA ZMENY BEZPEČNOSTNÉHO PROSTREDIA

EURÓPSKEJ ÚNIE PO VZNIKU UKRAJINSKO-RUSKEJ KRÍZY

Mgr. Petra Rendková

KRÍZOVÝ MANAŽMENT A JEHO RIEŠENIE V EURÓPSKEJ ÚNII

Mgr. Tibor Môcik

NASTOĽOVANIE POLITICKEJ A MEDIÁLNEJ EURÓPSKEJ

AGENDY V SLOVENSKÝCH REÁLIÁCH

 

Príspevky zo seminára budú uverejnené v zborníku odborných príspevkov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica