Vedecká spolupráca so Švajčiarskom SCOPES 2013-16

30.04.2013

Neprehliadnite možnosť vedeckej spolupráce so Švajčiarskom v rámci programu SCOPES na roky 2013-2016. Od roku 1990 Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) implementuje tento program, v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC). Program SCOPES je súčasťou federálnej technickej a finančnej spolupráce s Východnou Európou a jeho cieľom je podpora výskumných tímov a inštitúcií vo východnej Európe a nových nezávislých štátov bývalého Sovietskeho zväzu v prechodovej fáze vo vede a školstve. Bližšie informácie nájdete na: 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf.

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx.

Výzva na predkladanie návrhov je otvorená pre do 20. septembra 2013.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica