Vedecká show

23.10.2015

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v utorok 27. októbra 2015, v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, Vedeckú show Michaela Londesborougha.

Miesto konania obidvoch show: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Aula, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Video-upútavka k podujatiu Vedecká show: https://www.youtube.com/watch?v=pBzfyp_st4I

Môžete sa registrovať na dve show:

1."Tajomstvo energie" sa bude sa konať o 9.00 hod. (27. 10. 2015). Show je určená najmä stredoškolákom.

Prihlasovací formulár pre jednotlivcov:
https://docs.google.com/forms/d/1c0r2LMSVtItGcKo6vePgfs5_nazey64iwO-25LKsAJA/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

2."Špióni, raketové palivá a mikroelektronika: úžasná chémia boranov!" je určená skôr vysokoškolskej mládeži ako aj odbornej verejnosti. Konať sa bude o13.00 hod. (27. 10. 2015).

Prihlasovací formulár pre jednotlivcov:
https://docs.google.com/forms/d/1VXLp2wXx1iSY27bg-FTqM_jDh0JIfWAdY6RAI6NW930/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

Kapacita miestnosti je obmedzená, registrácia bude možná len do jej naplnenia.

Viac informácií nájdete na adrese:
http://ncpvat.cvtisr.sk/sk/popularizacne-aktivity/vedecka-show.html?page_id=4854

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica