Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou na Katedre politológie

28.02.2018

Štyridsať účastníkov z Macedónska, Poľska, Českej republiky a Slovenskej republiky diskutovali na vedeckej konferencii Aktuálne otázky politiky, ktorú v piatok 23. februára 2018 organizovalo Celouniverzitné pracovisko Katedra politológie pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

Plenárne zasadnutie otvoril predseda organizačného výboru konferencie doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD. Následne sa účastníkom prihovoril v mene katedry aj vedúci katedry doc. PaedDr. PhDr. Karol Janas, PhD. a pokračovalo sa dvomi prednáškami. Profesorka Jana Ilieva z Univerzity turizmu a manažmentu v Skopje z Macedónska zamerala svoju prednášku na tému The right of self-determination in the 21st century: comparative and international law perspective. Na domácej pôde vystúpil prof. Dr. Štefan Volner, CSc. so zaujímavou prednáškou na tému Poznanie a myslenie v 21.storočí.

Po plenárnom zasadnutí sa účastníci presunuli na rokovania a prednášky do jednotlivých sekcií. Účastníci z Poľska, Macedónska, Českej republiky či Slovenska predstavili svoje príspevky v 4 sekciách zameraných na rôzne aktuálne politické oblasti:

1.      Aktuálne otázky medzinárodnej politiky

2.      Aktuálne otázky európskej politiky

3.      Aktuálne otázky domácej politiky

4.      Aktuálne otázky politickej komunikácie a marketingu

Prezentované príspevky budú na základe recenzného konania po odporúčaní vedeckej rady konferencie publikované vo vedeckých časopisoch University Review a Politologické fórum.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica