Vedecká konferencia - Aktuálne otázky politiky III

18.02.2014

TRENČIANSKA UNIVERZITA

ALEXANDRA DUBČEKA V TRENČÍNE

Celouniverzitné pracovisko – Katedra politológie

 

V Á S   P O Z Ý V A

 

na III. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

 

s názvom

Aktuálne otázky politiky III,

 

ktorá sa uskutoční

20. februára 2014 o 08:30 hodine

 

v priestoroch Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

Konferencia sa koná pod záštitou rektora

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica