Večer Výskumníka alebo veda nás baví

10.11.2015

Vedenie FPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne, pozýva širokú verejnosť na podujatie

Večer Výskumníka alebo veda nás baví

ktoré sa uskutoční 12. 11. 2015 od 17:00 hod. 

v Župnom dome v Púchove.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica