Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl

04.05.2015

V dňoch 24.4. - 26.4.2015 sa v Piešťanoch uskutočnilo Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl, na ktorom sa zúčastnili delegáti TnUAD, Bc. Miroslava Andrášová, Bc. Petra Rendková a Ing. Lukáš Raník. V rámci programu sa predstavili projekty, na ktorých bude Študentská rada výsokých škôl v najbližších mesiacoch aktívne pracovať. Taktiež predsedníctvo odprezentovalo doterajšiu prácu, výsledky a smerovanie. Úspešne prebehla voľba dvoch delegátov do Fondu na podporu vzdelávania a dvoch delegátov do Rady pre výchovu a vzdelávanie.

Na tomto Valnom zhromaždení boli privítali viacerí hostia. Dvomi z nich boli prof. Ing. Smieško, PhD., predseda Rady vysokých škôl a prof. Ing. Kropila, CSc.,predseda Slovenskej rektorskej konferencie, s ktorými bola vedená diskusia týkajúca sa kvality vysokých škôl. O ESU (european students union), jej činnosti a podstate hovorila Karolina Pietkiewicz, ktorá je nielen členkou výkonného výboru ESU ale aj kandidátkou krajín V4+. Okrem štandardnej prezentácii o fungovaní ESU viedla workshop na tému študentských mobilít.

Následne prebehlo aj prezentovanie činností partnerov ako napríklad ISIC, Mladiinfo Slovensko atď.

Viac info na www.srvs.sk

Bc. Miroslava Andrášová

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica