V zasadačke rektora sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Pracovnej skupiny pre zavedenie systému kvality na TnUAD v Trenčíne. Zasadnutie otvorí doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora TnUAD v Trenčíne.

21.02.2013
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica