V zasadačke rektora sa uskutoční ustanovujúce zasadnutie Pracovnej skupiny pre komplexnú akreditáciu TnUAD v Trenčíne. Zasadnutie otvorí doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. poverený výkonom funkcie rektora.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica