V skalke pri Trenčíne vysvätili Mons. Petra Beňa za nového nitrianskeho pomocného biskupa

26.04.2021

Mons. Petra Beňa vysvätili za pomocného biskupa v sobotu 24. apríla 2021 vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Diecéznej svätyni sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke pri Trenčíne. Toto najstaršie pútnické miesto na Slovensku je práve svojim menom spojené s našim Univerzitným pastoračným centrom, ktoré je na druhej strane najmladšie.

Hlavným svätiteľom počas slávnostnej svätej omše na poľnom oltári pred svätyňou bol nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

"Mons. Petrovi Beňovi želám v novom pôsobisku veľa duchovnej sily a verím, že na svojich farníkov z nášho UPC, zo Soblahova a Skalky bude spomínať v tom najlepšom", povedal rektor Jozef Habánik.

Pútnické miesto Skalka sa nachádza na území farnosti Skalka nad Váhom v Nitrianskej diecéze. História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne siaha do 11. storočia a spája sa so životom sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto svätom mieste nejaký čas žili. Pozostáva z dvoch objektov – Diecéznej svätyne Sv. Andreja-Svorada a Beňadika na tzv. Malej Skalke, ktorý je postavený na skale, z ktorej bol sv. Beňadik zhodený do Váhu a z tzv. Veľkej Skalky – pozostatkov benediktínskeho opátstva z roku 1224, v ktorom sa nachádza aj Beňadikova jaskyňa. Sv. Andrej-Svorad a Beňadik, ktorých si na tomto pútnickom mieste uctievame, sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica