V. odborná konferencia Surveillance chronických chorôb

11.02.2013

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

EXPO CENTER a.s., Trenčín

Dátum konania: 10. 4. 2013

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Surveillance chronických chorôb, problematika obezity a Národný program prevencie diabetu a obezity, poradne zdravia so zameraním znižovania hmotnosti, podpora zdravia v dennej praxi zdravotníckych pracovníkov

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
(tel: 032/7400608, e-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk)

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica