V knižnici sa konala prednáška Knižnica v informačnom veku

07.11.2023

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pripravila Fakulta zdravotníctva spolu s Univerzitnou knižnicou odborný seminár pre študentov fakulty.

Cieľom seminára bolo poskytnúť základné informácie o Univerzitnej knižnici, jej službách, inováciách a tiež jej pozícii v digitálnom prostredí informačného veku.

Súčasťou seminára bolo stručné predstavenie možností vyhľadávania relevantných externých prameňov v online prostredí prostredníctvom online katalógu knižnice, vybraných elektronických informačných zdrojov alebo integrovaných discovery služieb a v neposlednom rade predstavenie možností a prínosov Open Access modelu, ktorý zaisťuje okamžitý a bezplatný prístup k výsledkom vedy a výskumu.

"Študentom chceme zabezpečiť čo najlepší prístup k informáciám, preto okrem odbornej literatúry, ktorú si študenti môžu v knižnici fyzicky zapožičať ponúkame aj prístup cez online databázy alebo vzdialený prístup k elektronickým zdrojom, aby boli informácie potrebné nielen k písaniu seminárnych a záverečných prác aktuálne," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica