Uvedenie kalendára TnUAD 2013 do života

Osvetlená synagóga

Osvetlená synagóga vo vnútri

Pripravené kalendáre

Pripravené tašky

Krstný otec Miroslav Hlinka a Anton Šepták

Moderátor Š.Skrúcaný

Oficiálne otvorenie - prorektorka E.Červeňanová

Autor - fotograf R.Vrátny

Rozhovor s Pavlom Svrčkom, vpravo Matúš Pokusa

Športovci na pódiu

Rozhovor s Adelkou Ondrejovičovou

Rozhovor s Erikou Kačincovou

Rozhovor s Patrikom Tyborom

Rozhovor s Tomášom Liptákom

Pred krstom

Rozhovor s krstným otcom, hokejistom M.Hlinkom

Rozhovor s úspešným kanoistom, krstným otcom Ľ.Hagarom

Krst medovinou

Krst kalendára

Pripravení športovci na autogramiádu

Podpisovanie kalendárov

Autogramiáda

Š.Skrúcaný a M.Hlinka

Odvzdávanie kalendárov športovcom

10.12.2012

Dňa 6. decembra 2012 sa v Synagóge v Trenčíne konal „krst“ kalendára TnUAD 2013 – uvedenie kalendára do života.

Kalendár pre rok 2013 prišli „pokrstiť“ trenčianskou medovinou úspešní športovci, reprezentanti Slovenska, hokejista Miroslav Hlinka a rýchlostný kanoista Ľubomír Hagara.  Akciu veľmi vtipne moderoval Štefan Skrúcaný.

Samotné fotenie prebiehalo od apríla 2012 v priestoroch univerzity, kde športovci a zároveň študenti, niektorí už  aj absolventi, študovali.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou prácou, umením  a úsilím k tomu, že sa kalendár „narodil“ a úspešne „vykročil“ do života – firme DATALAN, firme TONAS a Antonovi Šeptákovi, firme Vrátny a Rastislavovi Vrátnemu a Jánovi Čechovskému, Jurajovi Boldišovi a ostatným.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica