Úspešne sme zahájili veľtrh ELOSYS

16.10.2013

Úspešne sme reprezentovali našu univerzitu na zahájení 19. medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií v Trenčíne s názvom ELOSYS 2013. Medzinárodný veľtrh sa koná pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne zaujala miesto odborného garanta.

Na slávnostnom otvorení rektor našej univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. v príhovore vyslovil uznanie vedeniu a odborným pracovníkom Fakulty špeciálnej techniky za doterajšie výsledky a samozrejme ich podporil v ich ďalšom rozvoji.

Našu univerzitu na veľtrhu reprezentuje Fakulta špeciálnej techniky, ktorá si medzi vystavovateľmi našla miesto hlavne vďaka atraktívnym študijným programom. V našom stánku môžu návštevníci vidieť exponáty, ktoré sú výsledkom práce študentov a vedecko-výskumných pracovníkov fakulty. Počas sprievodného programu Fakulta špeciálnej techniky reprezentovala našu univerzitu sprievodnými seminármi na témy: Digitalizácia netypických objektov metódou 3D skenovania, Technológie a energetické zdroje budúcnosti, Vysoko-výskumné počítače vo vede a technike a ďalšími.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica