Univerzitu navštívil predseda vlády SR Ľudovít Ódor

Na univerzite sme privítali predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora. Rektor Jozef Habánik mu predstavil nielen univerzitu, ale otvoril aj viacero problémov, ktoré trápia slovenský výskum. Počas prehliadky exkluzívneho výskumného pracoviska FunGlass premiér vyjadril presvedčenie, že Slovensko potrebuje takéto pracoviská a zapálených ľudí, aby sme dokázali budovať ekonomiku 21. storočia. Riaditeľ výskumného centra Dušan Galusek zdôraznil medzinárodný pokrok v oblasti výskumu skla keramiky a silikátových materiálov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica