Univerzitná kvapka krvi 2020

17.02.2020

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

 

pozýva

 

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na

 

 

Univerzitnú kvapku krvi 2020

 

ktorá sa uskutoční dňa 18. marca 2020 v Študentskom centre TnUAD, Študentská 1, Trenčín

 

 

v čase od 8,00 hod.

 

 

 

Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 10.03.2020 na vrátnici budovy rektorátu TnUAD v Trenčíne, resp. v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD (vestibul bloku B). Následne dňa 13.03.2020 bude každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica