Univerzitná kvapka krvi 2019

15.02.2019

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

 

pozýva

 

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na

 

Univerzitnú kvapku krvi 2019,

 

ktorá sa uskutoční dňa 11. marca 2019 v Študentskom centre TnUAD, Študentská 2, Trenčín

 

 

v čase od 8,00 hod.

 

Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 05.03.2019 na vrátnici budovy rektorátu TnUAD v Trenčíne, resp. v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD (vestibul bloku A). Následne dňa 08.03.2019 bude každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica