Univerzitná kvapka krvi 2017

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

 

pozýva

 

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na

 

Univerzitnú kvapku krvi 2017

 

ktorá sa uskutoční dňa 24. októbra 2017 v Študentskom centre TnUAD, Študentská 2, Trenčín

 

 

v čase od 8,00 hod.

 

 

Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 18.10.2017 v priestoroch telocvične TnUAD Trenčín, resp. v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD (vestibul bloku A). Následne dňa 20.10.2017 bude  každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica