Univerzitná kvapka krvi 2016

21.10.2016

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v spolupráci s

Národnou transfúznou službou SR

pozýva

študentov i zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

na

Univerzitnú kvapku krvi 2016

ktorá sa uskutoční dňa 14. novembra 2016 v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín

v čase od 8,00 hod.

Registrácia účastníkov sa uskutoční v termíne do 9.11.2016 v priestoroch telocvične TnUAD Trenčín, resp. v priestoroch Fakulty zdravotníctva TnUAD (vestibul bloku A). Následne dňa 12.11.2016 bude  každému z registrovaných účastníkov zaslaný e-mail s upresnením času, na ktorý sa má na danú akciu dostaviť.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica