Univerzitná knižnica opäť otvorená

06.05.2020

Univerzitná knižnica TnUAD bude pre verejnosť opäť otvorená od 11. mája 2020, pondelok až piatok v čase od 8:00 – 14:00 hod.

Jej prevádzka bude z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu COVID-19 otvorená za prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení.

Opatrenia pre výpožičku literatúry:

·    v požičovni bude vždy iba jeden čitateľ, ostatní budú čakať vonku, najmenej 2 metre od seba,

·    budú musieť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách.

Pre bezproblémový a plynulý chod výpožičky literatúry odporúčame návštevu dohodnúť vopred e-mailom na emilia.matejickova@tnuni.sk alebo telefonicky na čísle 032 7400169.

Opatrenia pre multimediálnu študovňu:

·    v multimediálnej študovni budú najviac 3 čitatelia,

·    vzdialenosť medzi nimi bude 2 metre,

·    budú musieť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách.

Opatrenia pre všeobecnú študovňu:

·    vo všeobecnej študovni budú najviac 4 čitatelia,

·    vzdialenosť medzi nimi bude 2 metre,

·    budú musieť mať ochranné rúško na tvári a ochranné rukavice na rukách,

·    čitatelia nebudú mať voľný prístup ku knihám a časopisom, príslušnú literatúru im vyberie pracovník študovne,

·    preštudovanú literatúru pri odchode zo študovne nechajú na stole, nebudú ju vracať do políc, ako boli zvyknutí.

Pre bezproblémový a plynulý chod študovní odporúčame návštevu dohodnúť vopred e- mailom na juraj.heber@tnuni.sk alebo telefonicky na čísle 032 7400171.

 

Prevádzka univerzitnej knižnice sa ďalej riadi usmernením Úradu verejného zdravotníctva.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica