Univerzitná knižnica má novú riaditeľku

17.12.2021

Univerzitná knižnica mala svoju riaditeľku takmer 20 rokov. Rektor univerzity pani riaditeľke Márii Rehušovej poďakoval za vzájomnú spoluprácu a poprial jej do novej etapy svojho života najmä veľa zdravia, pohody v kruhu svojich najbližších a verí, že bude na našu Trenčiansku univerzitu spomínať len v dobrom.

Zároveň rektor od 1. januára 2022 vymenoval na základe výberového konania do funkcie riaditeľa pani Miroslavu Piscovú.

V univerzitnej knižnici môžu študenti získavať informácie z celého sveta prostredníctvom elektronických informačných zdrojov, okrem študijnej literatúry poskytuje knižnica možnosť vypracovať rešerš alebo organizuje semináre k písaniu bakalárskych a diplomových prác.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica